» Svart/Hvit bilder

Svart/Hvit bilder

Et svart/hvit bilde er ikke alltid et svart/hvit bilde, det finnes flere forskjellige typer. Jeg kommer til å raste opp en del typer her og kommer til å vise noen eksempler.

Svart/hvit best i farger
For å få det beste resultatet av et svart/hvit bilde er å fotografere i farger, for så å konvertere til svart/hvit i Photoshop. Dette fordi bildet vil inneholde langt flere fargetoner enn en Grayscale-fil vil gjøre. Som nevnt vil en grayscale-fil inneholde 256 toner, men et fargebilde i RGB-fargerom vil ha 256 toner i hver av de tre kanalene(grøn, rød og blå). Det vil si at vi har 256x256x256 farger å jobbe med. Altså 16,7 millioner vs. 256 (Grayscale-fil).
Under her finner dere en liste over mest brukte metoder å gjøre et farget bildet om til svart/hvit. Vil komme en guide på hver enkelt fortløpende.

Linker:

Skriv ut

Up