» Åpning av RAW fil og justering

Åpning av RAW fil og justering

Når dere tar bilder i RAW format er det viktig å justere bildet før du åpner det, vert fall når det kommer til Photoshop. For når du åpner en RAW fil i Photoshop kommer det først opp en «Camera RAW» program som du gjør justringene på.

Her kan du gjøre mye justeringer, her er de forskjellige justerings lagene du har.

 • Basic
 • Tone curve
 • Detail
 • HSL/Grayscale
 • Split toning
 • Lens corrections
 • Effects
 • Camera calibration
 • Presets
 • Snapshot

Jeg selv har kun brukt mest av Basic og Camera calibration, og her skal jeg vise hvordan bruke «Basic». Dere kan alltid prøve fram de andre valgene dere har der, og når dere begynner å bli kjent med bilderedigering så kan dere ta en titt på Tone curve. Den gir en del valg men ikke så lett å bruke som nybegynner.

Basic

Dette er siden som starter først, her kan dere justere på

 • White balance
 1. As shot
 2. Auto
 3. Daylight
 4. Cloudy
 5. Shade
 6. Tungsten
 7. Fluorescent
 8. Flash
 9. Custom

Nr 1 til 8 er forhånd innstilte temperaturer mellom 2000-50000, jo lavere tallet er jo mer kald føles bildet.

 • Tint
 • Exposure
 • Recovery
 • Fill light
 • Blacks
 • Brigthness
 • Contrast
 • Clarity
 • Vibrance
 • Saturation

Så la oss nå gjøre noen justeringer her.

Jeg justerte:

 1. Temperatur til 4900
 2. Tint til +14
 3. Exposure til +0,90
 4. Brigthness til +10
 5. Contrast til +70
 6. Clarity til +20

Resten står på null. For meg ble dette en bra valg for dette bildet. Men du kan og klikke på auto, men jeg synest den ikke alltid treffer rett.
Nå som dere er ferdig med Camera Raw innstillingen så kan dere begynne og gjøre justeringer på bildet.

Skriv ut

Up