» Rette på et skeivt bilde

Rette på et skeivt bilde

Hva skal du gjøre viss du tar et bilde som blir skreivt?
Mange gjør den lette veien med å ta bilde på nytt, men viss du tar bilde av f.eks en hund er det ikke så lett å få samme bilde igjen.
Løsningen blir da å bruke Photoshop.

Merk først bildet så klikker du på «Edit» – «Free Transform» ( CTRL+T) og beveger musa rundt kantene på bildet til du finner den som vil vri bildet.

Etter du har snudd på bildet får du noen deler av bildet som  går ut av rammen, løsningen blir da å merke den delen av bildet du bil beholde og….

…. klikk på «Image» – «Crop». Da blir bildet justert ned til det du har merket.

 

Dette er bilde resultatet etter bildet har blitt justert.

Skriv ut

Up